Priser og avgifter 2024

Priser og avgifter 2024

Priser og avgifter 2024

Medlemmer

Ikke-medlemmer

 

 

Medlemskontingent

1000

 

Plassavgifter

 

 

 

 

Jolleplass

825

Liten snekkeplass

990

Stor snekkeplass

1150

Leie jolleplass

825

2310

Leie liten snekkeplass

990

2860

Leie stor snekkeplass

1150

3410

Vinterplass jolle

1100

Vinterplass liten snekke

1650

Vinterplass stor snekke

2200

Opplag

 

 

 

 

 

 

Under 20fot

350

900

Over 20fot

450

1200

Kranløft

 

 

 

 

Innenfor oppsatt tid

400

1000

Utenfor oppsatt tid

500

1500

Gebyrer

 

 

 

 

Ikke møtt dugnad

900

Ikke møtt gressklipping

900

Regelbrudd

1000

1000

Ryddegebyr

2000

2000

Strøm pr Kwt

Aktuell markedspris

 

Pris pr. andel i havna 2024

 

 

Brygge A, B, C, D

 

 

Kr 19 495,-

 

Plass E1 - E5

 

 

Kr 50 396,-

 

Plass E6 - E9

 

 

Kr 62 853,-

 

Plass D7,8,10 og 11

 

 

Kr 85 550,-