Nye rutiner for kjøp og bytte av plassrettigheter

Nye rutiner for kjøp og bytte av plassrettigheter

Foreningen vil fra 2024 ikke operere med ventelister og alle ledige plasser blir annonsert på nettsiden, Gnist og epost. Det er dermed viktig å følge med på meldinger fra foreningen om du ønsker å kjøpe-, leie- eller bytte plassrettighet i havna. 

Det vil bli gitt en søknadsfrist på 14 dager fra en båtplass blir kunngjort. Ved tilbud om plass er det en svarfrist på 7 dager. Ved tildeling er det medlemmets ansiennitet som bestemmer prioriteringen. 

Hilsen Styret